Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - ΜΔΕ στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Η πλατφόρμα Open eClass - ΜΔΕ στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από φοιτητές του ΜΔΕ "Εφαρμοσμένη Πληροφορική" στα πλαίσια των διπλωματικών τους εργασιών.

Η πλατφόρμα ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 3
Available on the App Store
Available on the Play Store